Поддръжка на гробно място

Редовното почистване на гробното място и засаждането на цветя допринася за добрата визия на гроба. По различни причини близките не винаги имат възможност да се грижат за поддръжката на гроба. Ако Вие самите не можете да се грижите за почистването и озеленяването на гроба ние ще направим това вместо Вас.