Лекар | Съобщение за смърт

Лекар ще констатира смъртта и ще издаде съобщение за смърт. Това е документ, в който се вписват данните на починалия – име, лични данни, дата и час на смъртта, от какво е починал. В случай, че нямате личен лекар или не можете да се свържете с него, ние разполагаме с лекар който е 24 часа на разположение. Същото се отнася и в случайте, когато смъртта настъпи в болнично заведение. Издаването на съобщението за смърт става на място от съответното служебно лице (В случайте, когато Вие не знаете къде трябва да отидете и какво точно трябва да направите, наш погребален консултант ще Ви придружи и съдейства за безпрепятственото издаване на горепосоченият документ).