Документи | Издаване на смъртен акт

СМЪРТЕН АКТ

Ние ще извадим акт за смърт не е необходимо да ходите никъде. Ако не е минал лекар ние ще подсигурим такъв. Само се обадете на 0888309059 Погребение не може да се организира без смъртен акт. Независимо къде ще бъде погребението, къде е роден покойника или къде е адресната му регистрация, смъртният акт се издава там където е починал човека. Акт за смърт служи най-напред за запазвне на ден и час за погребението,кремацията или ритуала. Както и за организацията на печалното събитие. 14 ДНИ след настъпването на смъртта един преките наследници, трябва лично да отиде до общината за да извади УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ, което е документ удостоверяващ, кои са наследници на починалото лице. Смъртният акт трябва да се издаде до 48 часа след смъртта.

Документи необходими за погребение в стар гроб.

  1. Документ за гроба: квитанция или фактура за гробното място.
  2. Удостоверение за наслденици или за родствени връзки доказващо, че покойника е наследник на гробното място.
  3. За да се погребе покойник в старо грбно място трябва да са изминали 8 години от предишното погребение.